Logo Here
White Gradient
HOTLINE: (0252) 3 741 179
 • Hình 1
 • Hình 2
 • Hình 4
 • Hình 5
 • Hình 6
 • Hình 7
 • Hình 8
 • Hinh 9
 • Hình 10
 • Hình 11
 • Hình 12
shaddow

GIỚI THIỆU

Siêu thị mini

Lượt xem: 6369

Siêu thị mini 1001 Đêm luôn đề cao tiêu chí chất lượng, nguồn gốc sản phẩm là cách trưng bày (tập trung cho hàng hóa thiết yếu) và thời gian hoạt động (mở cửa gần như 10/24) nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách trong và ngoài nước. 

 

 

 

 

Đặt Phòng
TOP